Cyfarfod

Cynigion Terfynol Cyllideb 2020/21, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol
Dydd Iau, 27ain Chwefror, 2020 9.30 o'r gloch

The agenda will be displayed in the week before the meeting

Proposed venue: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes