Rhaglen a Phenderfyniadau

GALW PENDERFYNIAD I MEWN - Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol
Dydd Mercher, 14eg Hydref, 2020 10.00 o'r gloch

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

Cyswllt: Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o funsnes.

2.

Galw Penderfyniad i mewn - Tir ar Stad Ddiwydiannol Mona - Cais gan Gymdeithas Amaethyddol Ynys Môn i ddiwygio amodau'r brydles pdf eicon PDF 170 KB

Penderfyniad a wnaed gan y Pwyllgor Gwaith yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Medi, 2020 mewn perthynas a Thir ar Stad Ddiwydiannol Mona – Cais gan Gymdeithas Amaethyddol Ynys Môn i ddiwygio amodau’r brydles                          sydd wedi’i alw i mewn gan y Cynghorwyr Peter Rogers, Eric Jones, Bryan Owen, K P Hughes a Aled M Jones.

 

Mae’r ddogfennaeth ynghlwm fel a ganlyn

 

·                Y penderfyniad a gyhoeddwyd ar 1 Hydref, 2020;

 

·                Y cais galw i mewn;

 

·                Adroddiad mewn perthynas a chais gan Gymdeithas Amaethyddol Ynys Môn i ddiwygio amodau’r brydles a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 28 Medi, 2020.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: gwrthod y galwad i mewn ynghylch penderfyniad y Pwyllgor Gwaith yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Medi, 2020 mewn perthynas â thir yn Stad Ddiwydiannol Mona - Cais gan Gymdeithas Amaethyddol Ynys Môn i ddiwygio amodau prydles

 

Gan hynny mae penderfyniad y Pwyllgor Gwaith ar 28 Medi, 2020 yn dod i rym ar unwaith.