Cyfarfod

Wedi ei ganslo, Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd
Dydd Gwener, 15fed Tachwedd, 2019 10.00 o'r gloch

The agenda will be displayed in the week before the meeting

Proposed venue: Ystafell Glyder Fawr, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon