Rhaglen a chofnodion

Ethol Is-gadeirydd (yn syth ar ôl y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu), Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Dydd Mawrth, 14eg Mai, 2019

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Shirley Cooke 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb.

2.

Etholiad Is-gadeirydd

Ethol Is-gadeirydd i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ail-etholwyd y Cynghorydd Vaughan Hughes yn Is-Gadeirydd i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.