Rhaglen

Arbennig, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Dydd Iau, 30ain Gorffennaf, 2020 10.30 o'r gloch

Lleoliad: Virtual Meeting

Cyswllt: Shirley Cooke 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 285 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfodydd blaenorol a gynhaliwyd ar :-

 

  10 Rhagfyr 2019

  30 Ionawr 2020 (Arbennig)

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Adolygiad y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru o drefniadau etholiadol Cyngor Sir Ynys Môn pdf eicon PDF 349 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adroddiadau Blynyddol Aelodau 2019/20 pdf eicon PDF 105 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Taliadau i Aelodau - Adroddiadau Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol pdf eicon PDF 400 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democratiadd.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd- Adroddiad Blynyddol 2019/20 pdf eicon PDF 418 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

Dogfennau ychwanegol: