Rhaglen

Cyd-Bwyllgor Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru - Dydd Mercher, 1af Awst, 2012 10.30 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Russell House, Churton Road, Rhyl LL18 3DP.

Cyswllt: 01352 702400 

Eitemau
Rhif. Eitem

Cyfarfod Cyd-bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru 01/08/2012

Os gwelwch yn dda cliciwch ar y ddolen uchod er mwyn gweld papurau agenda Cyfarfod Cyd-bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir Fflint.