Rhaglen

Cyd-Bwyllgor Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru - Dydd Iau, 13eg Rhagfyr, 2012 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, CH7 6NR

Cyswllt: 01352 702400 

Eitemau
Rhif. Eitem

Cyfarfod Cyd-bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru 13/12/2012

Os gwelwch yn dda cliciwch ar y ddolen uchod er mwyn gweld papurau agenda Cyfarfod Cyd-bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir Fflint.