Rhaglen

Cyd-Bwyllgor Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru - Dydd Mercher, 29ain Ionawr, 2014 6.30 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345 

Eitemau
Rhif. Eitem

Cyd-Bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru 29/01/2014 pdf eicon PDF 2 MB

Os gwelwch yn dda cliciwch ar y ddolen uchod er mwyn gweld papurau agenda Cyfarfod Cyd-bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir Fflint.