Rhaglen

Cyd-Bwyllgor Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru - Dydd Iau, 31ain Gorffennaf, 2014 10.30 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: COUNCIL CHAMBER, COUNTY HALL,WYNNSTAY ROAD, RUTHIN, LL15 1YN

Eitemau
Rhif. Eitem

Cyd-Bwyllgor Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru - 31/07/2014 pdf eicon PDF 2 MB

Os gwelwch yn dda cliciwch ar y ddolen uchod er mwyn gweld papurau agenda Cyfarfod Cyd-bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir Fflint.