Rhaglen

Cyd-Bwyllgor Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru - Dydd Iau, 24ain Tachwedd, 2016 1.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Eitemau
Rhif. Eitem

Cyd-Bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru pdf eicon PDF 593 KB