Rhaglen

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn - Dydd Mawrth, 22ain Hydref, 2013 2.30 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Eitemau
Rhif. Eitem

Cofnodion Bwrdd Gwasanaethau Lleol Gwynedd ac Ynys Môn - 22/10/2013 pdf eicon PDF 202 KB

Dogfennau ychwanegol: