Rhaglen

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn - Dydd Gwener, 22ain Ebrill, 2016 10.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ty Menai, Parc Menai, Bangor

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn pdf eicon PDF 621 KB

Dogfennau ychwanegol: