Rhaglen

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn - Dydd Gwener, 24ain Chwefror, 2017 10.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Tŷ Menai, Parc Menai, Bangor

Eitemau
Rhif. Eitem

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn - Rhaglen a Chofnodion 24/02/2017 pdf eicon PDF 678 KB