Rhaglen

Trosedd ac Anhrefn; Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dydd Mawrth, 12fed Tachwedd, 2019 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 71 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Medi, 2019.

4.

Adroddiad Blynyddol - Partneriaeth Diogelwch Cymunedol pdf eicon PDF 661 KB

Cyflwyno adroddiad gan yr Uwch Swyddog Gweithredol Diogelwch Cymunedol ar gyfer Gwynedd a Môn.

5.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - Trefniadau Llywodraethu pdf eicon PDF 136 KB

Cyflwyno adroddiad gan Reolwr Rhaglen Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd ac Ynys Môn.

6.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 981 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Rheolwr Sgriwtini.