Rhaglen

Cyfarfod Arbennig, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dydd Iau, 24ain Hydref, 2019 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parethed unrhyw eitem o fusnes.

3.

Cynllun Datbygu Lleol ar y Cyd - Adroddiad Monitro Blynyddol pdf eicon PDF 5 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Lle a Llesiant Cymunedol.

4.

Ymateb Drafft i Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Llywodraeth Cymru pdf eicon PDF 144 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Lle a Llesiant Cymunedol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Craffu ar Bartneriaethau pdf eicon PDF 1 MB

 

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr.