Rhaglen

Cyfarfod Arbennig, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dydd Mawrth, 25ain Chwefror, 2020 9.30 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 65 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfodydd fel a ganlyn:-

 

·      Cofnodion y cyfarfod arbennig a gafwyd ar 24 Hydref, 2019.

·      Cofnodion y cyfarfod arbennig a gafwyd ar 21 Ionawr, 2020.  

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru pdf eicon PDF 675 KB

·           Cyflwyno adroddiad mewn perthynas â’r uchod.

 

·           Derbyn cyflwyniad gan Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

 

5.

Gweithio mewn partneriaeth gyda Medrwn Môn pdf eicon PDF 7 MB

Cyflwyno adroddiad gan Brif Swyddog Medrwn Môn.

6.

Gwasanaeth Cynllunio Argyfwng Rhanbarthol Gogledd Cymru pdf eicon PDF 15 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

7.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 972 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Rheolydd Sgriwtini.