Rhaglen

Panel Rhiantu Corfforaethol
Dydd Llun, 9fed Medi, 2019 10.00 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 255 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 10 Mehefin, 2019.

3.

Materion yn Codi

Rheolwr Gwasanaethu Plant i ddiweddaru’r Panel ynglyn â chynnydd o ran sicrhau cefnogaeth ariannol tuag at brosiect Voices from Care Cymru.

4.

Adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol pdf eicon PDF 640 KB

Cyflwyno adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol.

5.

Tîm Teuluoedd Gwydn pdf eicon PDF 1 MB

Derbyn diweddariad gan y Tîm Teuluoedd Gwydn.

6.

Cyfarfod Nesaf

Nodi bod cyfarfod nesaf y Panel wedi’i drefnu am 10:00 y. b., ddydd Llun, 9 Rhagfyr, 2019.