Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol, Ymweliadau Safle
Dydd Mercher, 21ain Ebrill, 2021 10.00 o'r gloch

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

12.1 FPL/2021/10 - Cais ôl-weithredol ar gyfer codi modurdy ar dir ger Bron Castell, Llanfairynghornwy