Cofnodion drafft

Cyfarfod Rhithiol, Ymweliadau Safle
Dydd Mercher, 21ain Hydref, 2020 9.30 o'r gloch

Proposed venue: Cyfarfod Rhithiol

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

FPL/2020/92 - CAIS LLAWN AR GYFER CREU 2 LE PARCIO YN 3 BRONALLT, FFORDD CAMBRIA, PORTHAETHWY

Cofnodion:

Cafodd y lluniadau eu dangos ynghyd â fideo o’r lleoliad ac fe drafodwyd manylion y cais.