Cofnodion drafft

Cyfarfod Rhithiol, Ymweliadau Safle - Dydd Mercher, 21ain Hydref, 2020 9.30 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Proposed venue: Cyfarfod Rhithiol

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

FPL/2020/92 - CAIS LLAWN AR GYFER CREU 2 LE PARCIO YN 3 BRONALLT, FFORDD CAMBRIA, PORTHAETHWY

Cofnodion:

Cafodd y lluniadau eu dangos ynghyd â fideo o’r lleoliad ac fe drafodwyd manylion y cais.