Cofnodion drafft

Ymweliadau Safle
Dydd Mercher, 19eg Chwefror, 2020 9.30 o'r gloch

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

FPL/2019/253 – CAIS LLAWN AR GYFER TROSI ADEILADAU ALLANOL YN DDWY UNED WYLIAU SY’N CYNNWYS ADDASU AC EHANGU YNGHYD Â GOSOD CYFLEUSTER TRIN CARTHFFOSIAETH YN PENFOR, PORTH SWTAN.

Cofnodion:

 

Cafwyd esboniad o’r cais cynllunio a disgrifiad o’r cynigion ar gyfer pob un o’r adeiladau rhestredig gan yr Arweinydd Tîm Rheoli Datblygiadau.

 

Gwelwyd safle’r cais a’r ffyrdd yn arwain tuag at y safle.