Cofnodion

Cyfarfod Rhithiol, Ymweliadau Safle - Dydd Mercher, 21ain Gorffennaf, 2021 9.15 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Proposed venue: Virtual Meeting

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

FPL/2019/338 - CAIS LLAWN AR GYFER TYNNU RHAN O'R MORGLAWDD CONCRID PRESENNOL A CHODI MORGLAWDD NEWYDD YN EI LE AR Y FFIN YN CERRIG, PEN

Cofnodion:

Cafodd y lluniadau ynghyd â fideo o’r lleoliad eu dangos ac fe drafodwyd manylion y cais.