Rhaglen

Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion
Dydd Mercher, 4ydd Rhagfyr, 2019 1.00 o'r gloch

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 312 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gafwyd ar 6 Tachwedd, 2019.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ymweliad Safleoedd

Ni chafwyd unrhyw ymweliad safle yn dilyn cyfarfod o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 6 Tachwedd, 2019.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Siarad Cyhoeddus

Dogfennau ychwanegol:

6.

Ceisiadau fydd yn cael eu gohirio

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Ceisiadau yn Codi pdf eicon PDF 662 KB

7.1  - OP/2019/5 – Huws Gray, Stryd y Bont, Llangefni

7.2   - FPL/2019/226 – Fronwen, Newborugh

Dogfennau ychwanegol:

8.

Ceisiadau Economaidd

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Ceisiadau am Dy Fforddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Ceisiadau'n Gwyro

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cynigion Datblygu gan Gynghorwyr a Swyddogion pdf eicon PDF 494 KB

11.1 – FPL/2019/250 – Safle GD Jones, Stad Ddiwydiannol, Gaerwen

Dogfennau ychwanegol:

12.

Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 3 MB

12.1 –  DEM/2019/2 – Bryn Glas Close, Caergybi

12.2 –  DEM/2019/3 – Bryn Glas Close, Caergybi

12.3 –  DEM/2019/4 – Ffordd Corn Hir & Pennant, Llangefni

12.4 –  DEM/2019/5 – Ffordd Lligwy, Moelfre

12.5 –  DEM/2019/6 – Craig y Don, Amlwch

12.6 –  DEM/2019/7 – Hampton Way, Llanfaes

12.7 –  DEM/2019/8 – Maes Llwyn, Amlwch

12.8 –  DEM/2019/9 – Maes Hyfryd, Llangefni

12.9 –  DEM/2019/10 - New Street, Biwmares

12.10 – DEM/2019/11- Pencraig, Llangefni

12.11 – DEM/2019/12 – Tan yr Efail, Caergybi

12.12 – DEM/2019/13 – Thomas Close, Biwmares

12.13 – DEM/2019/15 – Maes yr Haf, Caergybi

12.14 – DEM/2019/16 – Pencraig Mansion, Llangefni

12.15 – FPL/2019/289 – Ysgol Gynradd Llaingoch, Lôn Ynys Lawd, Caergybi

12.16 – FPL/2019/234 – Cae Eithin, Malltraeth

12.17 – TPO/2019/17 – Cronfa Ddŵr Porthaethwy

12.18 – FPL/2019/204 – Ponc y Rhedyn, Benllech

12.19 – FPL/2019/249 – Y Bedol, Tyn Rhos, Penysarn

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

Materion Eraill pdf eicon PDF 398 KB

13.1 – FLP/2019/42 – Stâd Llain Delyn, Gwalchmai

Dogfennau ychwanegol: