Rhaglen

Cyngor Sir Ynys Môn
Dydd Mawrth, 10fed Medi, 2019 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

Gemau’r Ynysoedd 2019

 

Cyn cychwyn ar fusnes y Cyngor, bydd y Cadeirydd yn cyfeirio at lwyddiant Ynys Môn yng Nghemau’r Ynysoedd 2019.

 

Dogfennau ychwanegol:

1.

Cofnodion pdf eicon PDF 139 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, cofnodion drafft y cyfarfodydd o’r Cyngor Sir a gynhaliwyd ar y dyddiadau isod:-

 

  14 Mai 2019 (Cyfarfod Arferol)

  14 Mai 2019 (Cyfarfod Blynyddol)

  15 Gorffennaf 2019 (Arbennig)

  22 Awst 2019 (Arbennig)

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem ar y rhaglen.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Derbyn unrhyw ddatganiadau gan y Cadeirydd, yr Arweinydd, neu'r Prif Weithredwr

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyflwyno deisebau

Derbyn unrhyw ddeisebau’n unol â Pharagraff 4.1.11 y Cyfansoddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Datganiad Cyfrifon a Safon Archwilio Ryngwladol (ISA) 260 pdf eicon PDF 3 MB

Cyflwyno’r adroddiadau canlynol, fel y’u cyflwynwyd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 3 Medi 2019.

 

  Datganiad Cyfrifon 2018/19;

 

  Adroddiad yr Archwiliwr Allanol ar yr archwiliad o’r datganiadau ariannol. 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

I Apwynito Pedwar Aelod Cyfetholedig o'r Cyhoedd ac Un Cynghorydd Sir i Wasanaethu ar y Pwyllgor Safonau pdf eicon PDF 27 KB

Cyflwyno adroddiad gan Gadeirydd y Panel Dethol y Pwyllgor Safonau.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 15 Gorffennaf 2019.

 

Dogfennau ychwanegol: