Rhaglen

Pwyllgor Buddsoddi A Chontractau
Dydd Mawrth, 5ed Tachwedd, 2019 10.30 o'r gloch

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ethol Cadeirydd

Ethol Cadeirydd.

2.

Ethol Is-gadeirydd

Ethol Is-gadeirydd.

3.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 21 KB

Cyflwyno cofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 6 Tachwedd, 2018.

(Cofnodion wedi eu mabwysiadu gan yr Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn a gafwyd ar 12 Rhagfyr, 2018).

5.

Rheoli Buddsoddi

Cyflwyno adroddiad gan HSBC Global Asset Management (UK) Limited.

(ADRODDIAD I’W DDOSBARTHU YN Y CYFARFOD)

6.

Dyrannu cyllid ar gyfer Grantiau Mawr pdf eicon PDF 68 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Trysorydd.