Rhaglen

Cyfarfod Arbennig, Cyngor Sir Ynys Môn
Dydd Llun, 7fed Hydref, 2019 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem ar y rhaglen.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol (Cynllun Gwella) 2018/19 pdf eicon PDF 4 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Professiwn (Adnoddau Dynol) a Thrawsnewid, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 16 Medi 2019.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Adolygiad o'r Trefniadau Etholiadol ar gyfer y Cyngor Sir Ynys Môn gan Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan Bennaeth Gwasanaethau Democrataidd, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 25 Medi 2019.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cynllun Dirprwyo - Datblygiadau Mawr

I ystyried penderfyniad Gweithredol a wnaed gan yr Arweinydd.

 

I ystyried argymhellion ynglyn â phenderfyniad Gweithredol sydd uchod, cliciwch ar y ddolen isod:-

 

https://www.anglesey.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Binder-Cymeradwyo-Pwer-Dirprwyedig.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Dogfennau ychwanegol: