Rhaglen

Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dydd Mercher, 11eg Medi, 2019 9.30 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 62 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfodydd canlynol:-

 

·        Cofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 13 Mehefin, 2019

·        Cofnodion y cyfarfod arbennig a gafwyd ar 11 Gorffennaf, 2019

Dogfennau ychwanegol:

4.

Monitro Contractau Gwasanaethau Cymdeithasol pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol.

5.

Trefniadau Diogelu (Gwasanaethau Cymdeithasol) pdf eicon PDF 503 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol.

6.

Panel Adolygu Cynnydd Ysgolion : Adroddiad Cynnydd pdf eicon PDF 770 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc

7.

Rhaglen Waith pdf eicon PDF 301 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Rheolwr Sgriwtini.