Rhaglen

Arbennig - Moderneiddio Ysgolion Ardal Llangefni, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol
Dydd Mawrth, 14eg Ionawr, 2020 9.30 o'r gloch

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Rhaglen Moderneiddio Ysgolion y Cyngor Sir - Ardal Llangefni : Ysgol Bodffordd ac Ysgol Corn Hir pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Dysgu, Sgiliau a Phobl Ifanc mewn perthynas ag Ysgol Bodffordd ac Ysgol Corn Hir.

 

3.

Rhaglen Moderneiddio Ysgolion y Cyngor Sir - Ardal Llangefni : Ysgol Talwrn ac Ysgol Y Graig pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Dysgu, Sgiliau a Phobl Ifanc mewn perthynas ag Ysgol Talwrn ac Ysgol Y Graig.