Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dydd Mercher, 14eg Ebrill, 2021 1.00 o'r gloch

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.  

3.

Partneriaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc.

4.

Adroddiad Cynnydd - Panel Adolygu Cynnydd Ysgolion pdf eicon PDF 443 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Swyddog Sgriwtini.

5.

Rhaglen Waith pdf eicon PDF 970 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Swyddog Sgriwtini.