Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Vaughan Hughes

Ystadegau mynychu Cynghorydd Vaughan Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 20   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Vaughan Hughes
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
27/10/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,27/10/2020 Yn bresennol
08/12/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,08/12/2020 Yn bresennol
02/02/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,02/02/2021 Yn bresennol
07/10/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/10/2020 Yn bresennol
04/11/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,04/11/2020 Yn bresennol
02/12/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/12/2020 Yn bresennol
06/01/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/01/2021 A ddisgwylid
13/01/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,13/01/2021 Yn bresennol
03/02/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,03/02/2021 A ddisgwylid
10/02/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,10/02/2021 Yn bresennol
03/03/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,03/03/2021 Yn bresennol
30/09/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,30/09/2020 A ddisgwylid
23/11/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,23/11/2020 A ddisgwylid
09/12/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,09/12/2020 A ddisgwylid
21/10/2020 Pwyllgor Penodiadau ,21/10/2020 Yn bresennol
18/12/2020 Pwyllgor Penodiadau ,18/12/2020 Yn bresennol
07/01/2021 Pwyllgor Penodiadau ,07/01/2021 Yn bresennol
17/02/2021 Pwyllgor Penodiadau ,17/02/2021 Yn bresennol
21/09/2020 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,21/09/2020 Yn bresennol
22/10/2020 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,22/10/2020 Yn bresennol
10/11/2020 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,10/11/2020 Yn bresennol
09/02/2021 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,09/02/2021 Yn bresennol
16/09/2020 Ymweliadau Safle ,16/09/2020 A ddisgwylid
21/10/2020 Ymweliadau Safle ,21/10/2020 Yn bresennol
18/11/2020 Ymweliadau Safle ,18/11/2020 A ddisgwylid
16/12/2020 Ymweliadau Safle ,16/12/2020 Yn bresennol
20/01/2021 Ymweliadau Safle ,20/01/2021 Yn bresennol
17/02/2021 Ymweliadau Safle ,17/02/2021 A ddisgwylid