Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Dylan Rees

Ystadegau mynychu Cynghorydd Dylan Rees
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   86%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   14%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Dylan Rees
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
10/03/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,10/03/2020 Yn bresennol
19/05/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,19/05/2020 A ddisgwylid
19/05/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,19/05/2020 A ddisgwylid
25/02/2020 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,25/02/2020 A ddisgwylid
23/06/2020 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,23/06/2020 A ddisgwylid
11/02/2020 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,11/02/2020 Yn bresennol
30/01/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,30/01/2020 Yn bresennol
19/05/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,19/05/2020 A ddisgwylid
13/01/2020 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,13/01/2020 Yn bresennol
14/01/2020 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,14/01/2020 Yn bresennol
27/02/2020 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,27/02/2020 Yn bresennol
09/03/2020 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,09/03/2020 Derbyniwyd Ymddiheuriad
01/06/2020 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,01/06/2020 A ddisgwylid
04/02/2020 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,04/02/2020 A ddisgwylid