Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Nicola Roberts

Ystadegau mynychu Cynghorydd Nicola Roberts
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   50%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:6   55% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):11   50%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Nicola Roberts
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
07/09/2021, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/09/2021, 14:00 Absennol
28/09/2021, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,28/09/2021, 14:00 A ddisgwylid
26/10/2021, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,26/10/2021, 10:30 Yn bresennol
22/11/2021, 13:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,22/11/2021, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
07/12/2021, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/12/2021, 14:00 Yn bresennol
21/12/2021, 10:45 Cyngor Sir Ynys Môn ,21/12/2021, 10:45 Yn bresennol
01/09/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/09/2021, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
06/10/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/10/2021, 13:00 Yn bresennol
03/11/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,03/11/2021, 13:00 Yn bresennol
01/12/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/12/2021, 13:00 Yn bresennol
12/01/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,12/01/2022, 13:00 Yn bresennol
19/10/2021, 10:30 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,19/10/2021, 10:30 Absennol
25/11/2021, 10:30 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,25/11/2021, 10:30 Absennol
24/09/2021, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,24/09/2021, 10:00 A ddisgwylid
22/10/2021, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,22/10/2021, 10:00 A ddisgwylid
10/12/2021, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,10/12/2021, 10:00 A ddisgwylid
21/01/2022, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,21/01/2022, 10:00 A ddisgwylid
13/09/2021, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,13/09/2021, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
18/10/2021, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,18/10/2021, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
16/11/2021, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,16/11/2021, 13:00 Yn bresennol
20/01/2022, 09:30 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,20/01/2022, 09:30 A ddisgwylid
20/09/2021, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,20/09/2021, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
19/10/2021, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,19/10/2021, 14:00 A ddisgwylid
09/11/2021, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,09/11/2021, 14:00 Absennol
18/01/2022, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,18/01/2022, 14:00 Absennol
18/08/2021, 10:00 Ymweliadau Safle ,18/08/2021, 10:00 Yn bresennol
15/09/2021, 10:00 Ymweliadau Safle ,15/09/2021, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
20/10/2021, 10:00 Ymweliadau Safle ,20/10/2021, 10:00 Yn bresennol
15/12/2021, 10:00 Ymweliadau Safle ,15/12/2021, 10:00 Yn bresennol