Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd John Griffith

Ystadegau mynychu Cynghorydd John Griffith
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd John Griffith
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
10/03/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,10/03/2020 Yn bresennol
19/05/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,19/05/2020 A ddisgwylid
19/05/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,19/05/2020 A ddisgwylid
11/02/2020 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,11/02/2020 Yn bresennol
05/02/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/02/2020 Yn bresennol
04/03/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,04/03/2020 Yn bresennol
20/05/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,20/05/2020 Yn bresennol
03/06/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,03/06/2020 A ddisgwylid
01/07/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/07/2020 Yn bresennol
30/01/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,30/01/2020 Yn bresennol
19/05/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,19/05/2020 A ddisgwylid
24/01/2020 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,24/01/2020 A ddisgwylid
20/03/2020 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,20/03/2020 A ddisgwylid
12/06/2020 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,12/06/2020 A ddisgwylid
13/01/2020 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,13/01/2020 Yn bresennol
14/01/2020 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,14/01/2020 Yn bresennol
27/02/2020 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,27/02/2020 Yn bresennol
09/03/2020 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,09/03/2020 Yn bresennol
01/06/2020 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,01/06/2020 A ddisgwylid
19/05/2020 Pwyllgor Trwyddedu ,19/05/2020 A ddisgwylid
22/01/2020 Ymweliadau Safle ,22/01/2020 Yn bresennol
19/02/2020 Ymweliadau Safle ,19/02/2020 Yn bresennol
Private meeting, 18/03/2020 A ddisgwylid
15/04/2020 Ymweliadau Safle ,15/04/2020 A ddisgwylid
20/05/2020 Ymweliadau Safle ,20/05/2020 A ddisgwylid
17/06/2020 Ymweliadau Safle ,17/06/2020 A ddisgwylid