Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd John Griffith

Ystadegau mynychu Cynghorydd John Griffith
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd John Griffith
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
19/05/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,19/05/2020 A ddisgwylid
19/05/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,19/05/2020 A ddisgwylid
08/09/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,08/09/2020 Yn bresennol
08/09/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,08/09/2020 Yn bresennol
21/07/2020 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,21/07/2020 Yn bresennol
01/09/2020 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,01/09/2020 Yn bresennol
20/05/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,20/05/2020 Yn bresennol
03/06/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,03/06/2020 A ddisgwylid
01/07/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/07/2020 Yn bresennol
29/07/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,29/07/2020 A ddisgwylid
05/08/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/08/2020 Yn bresennol
02/09/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/09/2020 Yn bresennol
19/05/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,19/05/2020 A ddisgwylid
30/07/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,30/07/2020 Yn bresennol
12/06/2020 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,12/06/2020 A ddisgwylid
31/07/2020 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,31/07/2020 A ddisgwylid
04/09/2020 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,04/09/2020 A ddisgwylid
01/06/2020 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,01/06/2020 A ddisgwylid
14/09/2020 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,14/09/2020 Yn bresennol
22/09/2020 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,22/09/2020 Yn bresennol
19/05/2020 Pwyllgor Trwyddedu ,19/05/2020 A ddisgwylid
16/07/2020 Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn ,16/07/2020 Yn bresennol
15/04/2020 Ymweliadau Safle ,15/04/2020 A ddisgwylid
20/05/2020 Ymweliadau Safle ,20/05/2020 A ddisgwylid
17/06/2020 Ymweliadau Safle ,17/06/2020 A ddisgwylid
15/07/2020 Ymweliadau Safle ,15/07/2020 A ddisgwylid
19/08/2020 Ymweliadau Safle ,19/08/2020 A ddisgwylid
16/09/2020 Ymweliadau Safle ,16/09/2020 A ddisgwylid