Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd John Griffith

Ystadegau mynychu Cynghorydd John Griffith
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:21
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 18   86%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   14%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd John Griffith
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
10/09/2019 Cyngor Sir Ynys Môn ,10/09/2019 Yn bresennol
07/10/2019 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/10/2019 Yn bresennol
22/10/2019 Cyngor Sir Ynys Môn ,22/10/2019 Yn bresennol
10/12/2019 Cyngor Sir Ynys Môn ,10/12/2019 Yn bresennol
12/02/2020 Pwyllgor Adfywio ,12/02/2020 A ddisgwylid
03/09/2019 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,03/09/2019 Yn bresennol
03/12/2019 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,03/12/2019 Yn bresennol
11/02/2020 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,11/02/2020 Yn bresennol
04/09/2019 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,04/09/2019 Yn bresennol
02/10/2019 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/10/2019 Yn bresennol
06/11/2019 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/11/2019 Yn bresennol
04/12/2019 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,04/12/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
08/01/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,08/01/2020 Yn bresennol
05/02/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/02/2020 Yn bresennol
25/09/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,25/09/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
10/12/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,10/12/2019 A ddisgwylid
30/01/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,30/01/2020 Yn bresennol
06/09/2019 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,06/09/2019 A ddisgwylid
20/09/2019 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,20/09/2019 A ddisgwylid
30/09/2019 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,30/09/2019 A ddisgwylid
15/11/2019 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,15/11/2019 A ddisgwylid
24/01/2020 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,24/01/2020 A ddisgwylid
11/09/2019 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,11/09/2019 Yn bresennol
23/10/2019 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,23/10/2019 A ddisgwylid
04/11/2019 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,04/11/2019 A ddisgwylid
21/11/2019 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,21/11/2019 Yn bresennol
13/01/2020 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,13/01/2020 Yn bresennol
14/01/2020 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,14/01/2020 Yn bresennol
03/02/2020 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,03/02/2020 A ddisgwylid
10/02/2020 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,10/02/2020 A ddisgwylid
24/09/2019 Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn ,24/09/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
10/12/2019 Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn ,10/12/2019 Yn bresennol