Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Gwilym O Jones

Ystadegau mynychu Cynghorydd Gwilym O Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:6
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Gwilym O Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
10/03/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,10/03/2020 Yn bresennol
19/05/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,19/05/2020 A ddisgwylid
19/05/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,19/05/2020 A ddisgwylid
25/02/2020 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,25/02/2020 A ddisgwylid
23/06/2020 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,23/06/2020 A ddisgwylid
11/02/2020 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,11/02/2020 Yn bresennol
03/03/2020 Pwyllgor Cyswllt Y Sector Gwirfoddol ,03/03/2020 A ddisgwylid
21/01/2020 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,21/01/2020 Yn bresennol
04/02/2020 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,04/02/2020 Yn bresennol
25/02/2020 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,25/02/2020 Yn bresennol
10/03/2020 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,10/03/2020 A ddisgwylid
11/03/2020 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,11/03/2020 Yn bresennol
07/04/2020 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,07/04/2020 A ddisgwylid
19/05/2020 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,19/05/2020 A ddisgwylid
16/06/2020 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,16/06/2020 A ddisgwylid