Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd J Arwel Roberts

Ystadegau mynychu Cynghorydd J Arwel Roberts
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   91%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   9%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd J Arwel Roberts
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
07/09/2021, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/09/2021, 14:00 Yn bresennol
26/10/2021, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,26/10/2021, 10:30 Yn bresennol
22/11/2021, 13:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,22/11/2021, 13:00 Yn bresennol
07/12/2021, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/12/2021, 14:00 Yn bresennol
21/12/2021, 10:45 Cyngor Sir Ynys Môn ,21/12/2021, 10:45 Derbyniwyd Ymddiheuriad
19/10/2021, 10:30 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,19/10/2021, 10:30 Yn bresennol
25/11/2021, 10:30 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,25/11/2021, 10:30 Yn bresennol
15/12/2021, 14:00 Pwyllgor Safonau ,15/12/2021, 14:00 Yn bresennol
13/09/2021, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,13/09/2021, 13:00 Yn bresennol
18/10/2021, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,18/10/2021, 13:00 Yn bresennol
16/11/2021, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,16/11/2021, 13:00 Yn bresennol
20/01/2022, 09:30 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,20/01/2022, 09:30 A ddisgwylid