Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Richard A Dew

Ystadegau mynychu Cynghorydd Richard A Dew
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Richard A Dew
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
08/09/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,08/09/2020 Yn bresennol
08/09/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,08/09/2020 Yn bresennol
27/10/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,27/10/2020 Yn bresennol
15/06/2020 Pwyllgor Gwaith ,15/06/2020 Yn bresennol
13/07/2020 Pwyllgor Gwaith ,13/07/2020 Yn bresennol
17/08/2020 Pwyllgor Gwaith ,17/08/2020 Yn bresennol
28/09/2020 Pwyllgor Gwaith ,28/09/2020 Yn bresennol
26/10/2020 Pwyllgor Gwaith ,26/10/2020 Yn bresennol
09/11/2020 Pwyllgor Gwaith ,09/11/2020 A ddisgwylid
30/11/2020 Pwyllgor Gwaith ,30/11/2020 Yn bresennol
10/09/2020 Pwyllgor Penodiadau ,10/09/2020 Yn bresennol
21/10/2020 Pwyllgor Penodiadau ,21/10/2020 Yn bresennol
17/07/2020 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,17/07/2020 A ddisgwylid
31/07/2020 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,31/07/2020 A ddisgwylid
04/09/2020 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,04/09/2020 A ddisgwylid
02/10/2020 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,02/10/2020 A ddisgwylid
27/11/2020 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,27/11/2020 A ddisgwylid
16/07/2020 Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn ,16/07/2020 Yn bresennol