Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Robert Ll Jones

Ystadegau mynychu Cynghorydd Robert Ll Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Robert Ll Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
07/09/2021, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/09/2021, 14:00 Yn bresennol
26/10/2021, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,26/10/2021, 10:30 Yn bresennol
22/11/2021, 13:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,22/11/2021, 13:00 Yn bresennol
07/12/2021, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/12/2021, 14:00 Yn bresennol
21/12/2021, 10:45 Cyngor Sir Ynys Môn ,21/12/2021, 10:45 Yn bresennol
19/10/2021, 10:30 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,19/10/2021, 10:30 Yn bresennol
25/11/2021, 10:30 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,25/11/2021, 10:30 Yn bresennol
20/09/2021, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,20/09/2021, 14:00 Yn bresennol
19/10/2021, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,19/10/2021, 14:00 A ddisgwylid
09/11/2021, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,09/11/2021, 14:00 Yn bresennol
18/01/2022, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,18/01/2022, 14:00 Yn bresennol