Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Dafydd Roberts

Ystadegau mynychu Cynghorydd Dafydd Roberts
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Dafydd Roberts
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
10/03/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,10/03/2020 Yn bresennol
19/05/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,19/05/2020 A ddisgwylid
19/05/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,19/05/2020 A ddisgwylid
04/03/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,04/03/2020 Yn bresennol
20/05/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,20/05/2020 Yn bresennol
03/06/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,03/06/2020 A ddisgwylid
01/07/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/07/2020 Yn bresennol
29/07/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,29/07/2020 A ddisgwylid
05/08/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/08/2020 Yn bresennol
19/05/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,19/05/2020 A ddisgwylid
30/07/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,30/07/2020 A ddisgwylid
25/02/2020 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,25/02/2020 Yn bresennol
10/03/2020 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,10/03/2020 A ddisgwylid
11/03/2020 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,11/03/2020 Yn bresennol
07/04/2020 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,07/04/2020 A ddisgwylid
19/05/2020 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,19/05/2020 A ddisgwylid
16/06/2020 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,16/06/2020 A ddisgwylid
09/07/2020 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,09/07/2020 A ddisgwylid
19/05/2020 Pwyllgor Trwyddedu ,19/05/2020 A ddisgwylid
16/07/2020 Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn ,16/07/2020 Yn bresennol
19/02/2020 Ymweliadau Safle ,19/02/2020 Yn bresennol
Private meeting, 18/03/2020 A ddisgwylid
15/04/2020 Ymweliadau Safle ,15/04/2020 A ddisgwylid
20/05/2020 Ymweliadau Safle ,20/05/2020 A ddisgwylid
17/06/2020 Ymweliadau Safle ,17/06/2020 A ddisgwylid
15/07/2020 Ymweliadau Safle ,15/07/2020 A ddisgwylid