Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Eric Wyn Jones

Ystadegau mynychu Cynghorydd Eric Wyn Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   93%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   7%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Eric Wyn Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
10/09/2019 Cyngor Sir Ynys Môn ,10/09/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
07/10/2019 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/10/2019 Yn bresennol
22/10/2019 Cyngor Sir Ynys Môn ,22/10/2019 Yn bresennol
10/12/2019 Cyngor Sir Ynys Môn ,10/12/2019 Yn bresennol
12/02/2020 Pwyllgor Adfywio ,12/02/2020 A ddisgwylid
04/09/2019 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,04/09/2019 Yn bresennol
02/10/2019 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/10/2019 Yn bresennol
06/11/2019 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/11/2019 Yn bresennol
04/12/2019 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,04/12/2019 Yn bresennol
08/01/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,08/01/2020 Yn bresennol
05/02/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/02/2020 Yn bresennol
25/09/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,25/09/2019 Yn bresennol
10/12/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,10/12/2019 A ddisgwylid
30/01/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,30/01/2020 Yn bresennol
04/02/2020 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,04/02/2020 A ddisgwylid
24/09/2019 Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn ,24/09/2019 Yn bresennol
10/12/2019 Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn ,10/12/2019 Yn bresennol