Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Eric Wyn Jones

Ystadegau mynychu Cynghorydd Eric Wyn Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   91%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   9%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Eric Wyn Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
08/09/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,08/09/2020 Yn bresennol
08/09/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,08/09/2020 Yn bresennol
27/10/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,27/10/2020 Derbyniwyd Ymddiheuriad
01/07/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/07/2020 Yn bresennol
29/07/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,29/07/2020 A ddisgwylid
05/08/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/08/2020 Yn bresennol
02/09/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/09/2020 Yn bresennol
07/10/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/10/2020 Yn bresennol
04/11/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,04/11/2020 Yn bresennol
30/07/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,30/07/2020 Yn bresennol
30/09/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,30/09/2020 A ddisgwylid
23/11/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,23/11/2020 A ddisgwylid
16/07/2020 Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn ,16/07/2020 Yn bresennol
17/06/2020 Ymweliadau Safle ,17/06/2020 A ddisgwylid
15/07/2020 Ymweliadau Safle ,15/07/2020 A ddisgwylid
19/08/2020 Ymweliadau Safle ,19/08/2020 A ddisgwylid
16/09/2020 Ymweliadau Safle ,16/09/2020 A ddisgwylid
21/10/2020 Ymweliadau Safle ,21/10/2020 Yn bresennol
18/11/2020 Ymweliadau Safle ,18/11/2020 A ddisgwylid