Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Richard Griffiths

Ystadegau mynychu Cynghorydd Richard Griffiths
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   65%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:6   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   35%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Richard Griffiths
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
29/07/2021, 17:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,29/07/2021, 17:00 Yn bresennol
07/09/2021, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/09/2021, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
26/10/2021, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,26/10/2021, 10:30 Yn bresennol
22/11/2021, 13:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,22/11/2021, 13:00 Yn bresennol
08/06/2021, 10:00 Panel Rhiantu Corfforaethol ,08/06/2021, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
07/09/2021, 10:00 Panel Rhiantu Corfforaethol ,07/09/2021, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
29/07/2021, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,29/07/2021, 14:00 Yn bresennol
19/10/2021, 10:30 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,19/10/2021, 10:30 A ddisgwylid
25/11/2021, 10:30 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,25/11/2021, 10:30 A ddisgwylid
23/06/2021, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,23/06/2021, 14:00 Yn bresennol
20/07/2021, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,20/07/2021, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
21/09/2021, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,21/09/2021, 14:00 Yn bresennol
20/10/2021, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,20/10/2021, 14:00 Yn bresennol
15/11/2021, 13:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,15/11/2021, 13:00 Yn bresennol
07/06/2021, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,07/06/2021, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
08/07/2021, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,08/07/2021, 13:00 Yn bresennol
13/09/2021, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,13/09/2021, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
18/10/2021, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,18/10/2021, 13:00 Yn bresennol
16/11/2021, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,16/11/2021, 13:00 Yn bresennol