Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Vaughan Hughes 4
Cynghorydd Nicola Roberts 5
Cynghorydd John Griffith 6
Cynghorydd Richard Owain Jones 4
Cynghorydd Kenneth P Hughes 6
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 6
Cynghorydd Dafydd Roberts 5
Cynghorydd Ieuan Williams 5
Cynghorydd Robin Wyn Williams 5
Cynghorydd Eric Wyn Jones 6
Cynghorydd Glyn Haynes 5