Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Penodiadau, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Vaughan Hughes 4
Cynghorydd Aled Morris Jones 6
Cynghorydd R Meirion Jones 4
Cynghorydd Llinos Medi Huws 4
Cynghorydd Kenneth P Hughes 6
Cynghorydd Richard A Dew 6
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 6
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 6
Cynghorydd Ieuan Williams 6
Cynghorydd Glyn Haynes 5