Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 4
Cynghorydd Dylan Rees 5
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 4
Cynghorydd John Griffith 5
Cynghorydd Gwilym O Jones 2
Cynghorydd Peter S Rogers 5
Cynghorydd Alun Roberts 4
Cynghorydd Richard Griffiths 4