Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd John Griffith 1
Cynghorydd Richard Griffiths 1
Cynghorydd Robert Ll Jones 1
Cynghorydd Gwilym O Jones 1
Cynghorydd Dylan Rees 1
Cynghorydd Alun Roberts 1
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 1
Cynghorydd Peter S Rogers 1