Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, 3 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd John Griffith 3
Cynghorydd Richard Griffiths 2
Cynghorydd Robert Ll Jones 2
Cynghorydd Gwilym O Jones 3
Cynghorydd Dylan Rees 3
Cynghorydd Alun Roberts 2
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 2
Cynghorydd Peter S Rogers 2