Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Gwaith, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 6
Cynghorydd R Meirion Jones 5
Cynghorydd Carwyn Jones 6
Cynghorydd Llinos Medi Huws 6
Cynghorydd Richard A Dew 5
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 6
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 6
Cynghorydd Ieuan Williams 3
Cynghorydd Robin Wyn Williams 6