Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Safonau, 2 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Mr John Robert Jones 1
Mr Iorwerth Roberts 0
Mrs Celyn M Edwards 0
Mrs Gill Murgatroyd 0
Dr Rhys Davies 1
Mrs Sharon Warnes 1
Cynghorydd J Arwel Roberts 1
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 1
Mr Keith Roberts 1