Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gary Pritchard 3
Cynghorydd Aled Morris Jones 4
Cynghorydd Bryan Owen 2
Cynghorydd Dylan Rees 4
Cynghorydd Nicola Roberts 1
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 1
Cynghorydd John Griffith 2
Cynghorydd Richard Owain Jones 1
Cynghorydd J Arwel Roberts 3
Mr Keith Roberts 0
Cynghorydd Alun Roberts 4
Cynghorydd Richard Griffiths 3