Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Vaughan Hughes 1
Cynghorydd Dylan Rees 1
Cynghorydd Nicola Roberts 0
Cynghorydd John Griffith 1
Cynghorydd J Arwel Roberts 0
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 1
Cynghorydd Robert Ll Jones 1
Cynghorydd Dafydd Roberts 0
Cynghorydd Eric Wyn Jones 1
Cynghorydd Richard Griffiths 1