Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Vaughan Hughes 2
Cynghorydd Nicola Roberts 0
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 3
Cynghorydd Gwilym O Jones 3
Cynghorydd Kenneth P Hughes 3
Cynghorydd Robert Ll Jones 2
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 3
Cynghorydd Dafydd Roberts 3
Mr Keith Roberts 1
Cynghorydd Glyn Haynes 2
Cynghorydd Alun Roberts 3