Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Panel Rhiantu Corfforaethol, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 0
Cynghorydd R Meirion Jones 1
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 0
Cynghorydd Llinos Medi Huws 1
Cynghorydd Richard Griffiths 0